kurser og foredrag

Vi håber, at denne oversigt over nogle af de forløb, kurser og foredrag, vi har holdt, kan give et indtryk af, hvad vi arbejder med:

 

Kurser

– Dialog og konfliktløsning
– Den vanskelige samtale
– Innovation i team
– Kollegial coaching i team
– Lederen som mentor
– Leadership programme: Inspiring and motivating
– Et endnu bedre samarbejde?
– Mere afstemt
– Personlig kommunikation
– Om at trække på samme hammel
– En endnu bedre dialog?
– The manager as communicator
– Mellemledergruppen som dynamo
– Mere team-holdning
– Effektivitet og positiv stress
– Taler vi forbi hinanden?
– En stærkere selvstyrende gruppe
– Højere effektivitet gennem mindre stress
– Samarbejdskursus
– Kvalitet i arbejdsgruppen
– Teambuilding
– Supervision
– Om at blive dynamo
– Personaletræning
– Starten på en bedre hverdag
– Den tætte personlige dialog – Den svære samtale
– Om at bruge forskelle produktivt
– Muligheder i en fusion?
– Selvdrevne procesledere
– Coaching
– Træning i medarbejderudviklingssamtaler
– Efteruddannelse for erfarne instruktører
– Mere helhedsorientering
– Om at få det bedste frem i hinanden
– Fra leder til ledelse
– Lederen som kommunikator og dialogskaber
– Mere dialog og kommunikation
– Young Talent Programme
– Medstyrende team

 

Foredrag

– Dialogiske forældresamtaler
– Medarbejderdreven Innovation i Team (MIT)
– Hellere dø af grin end af en blodprop
– Med- og modspiller-kultur
– Professionelt nærvær – om underviseres ubevidste kommunikation
– Supervision
– Mere positiv stress
– Fælles kultur ved fusionen
– Magt og dialog
– Om at kommunikere i team
– Medarbejderudviklingssamtaler
– En kommunikativ vinkel på temaet ‘samtalekunst’
– Dialoger og konflikter