kontakt og præsentation

Kontaktinfo

DIALOG
Frederik VI’s allé 2, 3.th. DK-2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 20275655 (MK) og + 45 40177352 (JB-P)
E-mail: mariannek@dialog-mj.dk; joergenbp@dialog-mj.dk;
dialog @ dialog-mj.dk

Marianne Kristiansen

Ph.D. Uddannet som cand.mag. i engelsk og dansk (1965-73), som psykodynamisk psykoterapeut (1978-86), og som kropsterapeut (1990-94). Ansat på HF, seminarium og i gymnasiet, 1971-1976.

Fra 1977 til 2019 ansat på universiteterne i København, Roskilde og Aalborg. Lektor i interpersonel kommunikation i organisationer på Kommunikationsuddannelsen ved Aalborg Universitet. Privatpraktiserende psykoterapeut i Aalborg, 1986-1997. Fra 1989 konsulent inden for interpersonel kommunikation i organisationer: dialog, coaching/supervision, vanskelige samtaler, dilemmaer i team o.lign.

Underviser på Masteruddannelsen i Konfliktmægling på Københavns Universitet 2005-2008.

Censor på Kommunikationsuddannelsen på RUC 2003-2010.

Medredaktør af det internationale tidsskrift Action Research, Sage, 2007-2011.

Medlem af Editorial Committee for det internationale tidsskrift International Journal of Action Research,  2008-2019.

Jørgen Bloch-Poulsen

Ph.D., uddannet som mag.art. i idéhistorie (1967-72) og som (uautoriseret) psykoanalytiker (1979-87). Ansat on and off på universiteterne i København, Århus, Roskilde og Aalborg siden 1971, bla. som lektor i samfundsvidenskab med særlig henblik på videnskabsteori ved Roskilde Universitetscenter (1972-1989). Rektor for Folkeuniversitetet i Roskilde, 1986-89.

Privatpraktiserende psykoanalytiker, 1987-1995. Fra 1987 konsulent inden for dialogisk organisationsudvikling; ledelse; samarbejde; medarbejderudviklingssamtaler; svære samtaler; dialog; coaching/supervision; dilemmaer i team; produktivitetsudvikling gennem mindre stress o.l.

Siden 2000 coach for ledere og medarbejdere.

Ekstern lektor på Kommunikationsuddannelsen på Aalborg Universitet, 1989-2007.

Årets forfatter 2006 på Aalborg Universitetsforlag på grund af bogen: Dialog – en udfordring. Mellem involvering og demokratur i organisationsudvikling.

Ekstern lektor på Masteruddannelsen i Konfliktmægling på Københavns Universitet, 2007-.

Medlem af EDI, det europæiske forskernetværk for Employee Driven Innovation, 2010-2011.

Ekstern lektor på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation (MPK) på Roskilde Universitet, 2011-2016.

Lektor på Aalborg Universitet, CPH, Institut for læring og filosofi i medarbejderkompetenceudvikling og organisatoriske forandringsprocesser, 2011-2019.

Frivillig underleverandør til uddannelsen af Brobyggere (www.brobyggerne.dk), 2021-.