artikler og bøger

Marianne og Jørgen

Her er en oversigt over nogle af de artikler og bøger, vi har skrevet ud fra vores arbejde som aktionsforskere og undertiden som konsulenter.
Vi starter med dem, vi har lavet i fællesskab:

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2020). Action research in organizations: Participation in change processes. Opladen, Berlin, Toronto: Budrich Verlag.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2019). Does organizational action research have a future? International Journal of Action Research 15(3), 180-197.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2018). Inddragelse i forandringsprocesser? Aktionsforskning i organisationer. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag (kan downloades gratis fra forlaget eller fra forsiden på denne hjemmeside).

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2017). Participation and social engineering in early organizational action research: Lewin and the Harwood studies. International Journal of Action Research, 13(2), 154-177.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2017). Organizational Action Research. In C.R. Scott & L. K. Lewis (Eds.) The International Encyclopedia of Organizational Communication. London: John Wiley & Sons.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2017). Participation i organisationer og i forskning – mellem participation og involvering. In B. Blaagaard, C. Dindler & M.M. Roslyng (Eds.). Studier i kommunikation (pp. 216-247). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. & Søgård Jørgensen, M. (2016). Participation og eksklusion – oplæg til dialog. In J. Andersen, A. Bilfeldt, & I. Jensen (Eds.). Social læring, eksklusion og forandring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2016). Participatory hierarchies – a challenge in organizational action research. International Journal of Action Research, 12(2), 144-171.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J (2014). Power and contexts – some societal conditions for participatory projects – Clashes between economic-management and pedagogic-social Discourses. International Journal of Action Research, 10(3), 339-375.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2014). Report from the Conference on Participation and Power, Aalborg University/Copenhagen, Denmark, 05‒07.06.2013. International Journal of Action Research

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (Eds.) (2014). Participation and power in participatory research and action research. Aalborg: Aalborg University Press.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2014). Editorial: An invitation to participate in ongoing dialogues on action research and participatory research.  In: M. Kristiansen & J. Bloch-Poulsen (Eds.) Participation and power in participatory research and action research. Aalborg: Aalborg University Press.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2014). Questions of power in participatory projects – Participation in organizations and in research. In: M. Kristiansen & J. Bloch-Poulsen (Eds.) Participation and power in participatory research and action research. Aalborg: Aalborg University Press.

Dalgaard, L.G., Johannsen, L.V., Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2014). Differences as a potential vehicle of organizational development? – co-researching-on-action. In: M. Kristiansen & J. Bloch-Poulsen (Eds.) Participation and power in participatory research and action research. Aalborg: Aalborg University Press. Aalborg.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen. J. (2014). Participacao como desdobramento de poder na pesquisa-acao dialogica en organizacoes: reflexes sobre interesses de conhecimento conflitantes e practicalibidade. In: D. Streck, E. A. Sobottka & E. Eggert (Eds.). Conhecer e transformar: pesquisa-acao e pesquisa participante em dialogo international. Curitiba: Editora CRV (http://www.editoracrv.com.br/?f=produto_detalhes&pid=4063)

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J (2013). Sådan inddrager du uden at skuffe. Lederweb, 16.08.2013.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2013). Participacao na pesquisa-acao: Entre a metodologia e a visao de mundo, participacao e codeterminacao. Trabalho & Educacao, vol. 22(1), 37-53.
Link:  http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/trabedu

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2013). Participation i aktionsforskning – mellem metode og verdenssyn, deltagelse og medbestemmelse. In A. Bilfeldt, J. Bloch-Poulsen, T. Børsen, M. L. Gammelby, K. Højbjerg, & A. Juel Jacobsen (Eds.) Refleksiv praksis – forskning i forandring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Serie om Lærings-, forandrings- og organisationsudviklingsprocesser / transformational studies ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, København.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2013). Participatory knowledge production and power – co-determination through dissensus in dialogic organizational action research. In L. Phillips, M. Kristiansen, M. Vehviläinen & E. Gunnarsson, E. (Eds.) Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach (Routledge Series in Advances in Research Methods) London: Routledge.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J.  (2013). Participation as power. Between constraint and empowerment in organizational action research (2011) (paper fremlagt på konference i Porto Alegre, Brasilien, arrangeret af Unisinos University om “Participatory Research and Action Research” med aktionsforskere fra Sydamerika og Europa. Udgivet på portugisisk i Brasilien i 2013.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2011). Participation as enactment of power in dialogic organizational action research – Reflections on conflicting knowledge interests and actionability. International Journal of Action Research, 7(3), 347-380.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2011) Participation som magtmekanisme – mellem constraint og empowerment i organisatorisk (inter)aktionsforskning (2011) (paper præsenteret på HSS-konferencen (Høgskolan i Samverkan med Samhället i Karlstad, d. 04-06.05.2011 om Interaktiv og deltagande forskning).
Link: participation_som_magtmekanisme.pdf

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2010) Employee Driven Innovation in Team (EDIT) – innovative potential, dialogue, and dissensus. International Journal of Action Research, 6(2-3), 155-195.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J.  (2010). Organisationsudvikling – hvornår og hvordan? Erfaringer fra Borgerservice i Silkeborg Kommune. Danske Kommuner (2010). – Skrevet sammen med 70 medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg Kommune.
Link: organisationsudvikling_hvordan_og_hvornaar.pdf

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2010). “Det er os, der har fingrene i dejen” – om medarbejderdreven innovation i team (MIT). Skrevet sammen med 70 medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg Kommune.
Link: det_er_os_der_har_fingrene_i_dejen.pdf. Artiklen og en række interviews er journalistisk bearbejdet af Marie Begtrup under titlen: Medarbejderne kommer med løsningen. HK Kommunalbladet.
Link: DEFEKT www.hk.dk/kommunal/kommunalbladet (29.04.10, s. 10-12)

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2009). Det koster lidt i starten, men det er hurtigt tjent ind – et eksperiment om at dele viden ved overgang til et nyt projekt på Danfoss Solar Inverters. Projektledelse, 04. – Skrevet sammen med Kristian Clemmensen, Danfoss Solar Inverters.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2009). Medarbejderdreven innovation i team (MIT) – om dialogiske organiseringsprocesser i og på tværs af team. Erhvervspsykologi, (7)4, 52-69.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2009). Sådan kan man fremme medarbejderdreven innovation – værktøjer til innovationsledelse af team. ledelseidag.dk, oktober, nr. 9.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J.  (2008). Working with “not knowing” amid power dynamics among managers: From faultfinding and exclusion towards co-learning and inclusion. In H. Bradbury & P. Reason (Eds.), The Sage Handbook of Action Research: Participative inquiry and practice. London, Sage.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2008). Vanskelige samtaler og henvendelser. E-bog til Forsvaret.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2006). Involvement as a Dilemma. Between Dialogue and Discussion in Team Based Organizations. International Journal of Action Research, 2(2), 163-197.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2005). Midwifery and dialogue in organizations. Emergent, mutual involvement in action research. München: Rainer Hampp Verlag.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2004). Self-referentiality as a power mechanism. Towards dialogic action research. Action research, 2(4), 371-388.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2003). Dialog og dialogiske kompetencer – en ny form for magt? Erhvervspsykologi 4, 40-65. In H. Alrø & M. Kristiansen (red.) (2004). Dialog og magt i organisationer. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2002) Kan man opløse sociale betonklodser i en kærlig container? – nogle dilemmaer i dialogisk aktionsforskningstræning i organisationer. Paper til Aktionsforskningskonference på Aalborg Universitet, 12-13.09.2002.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2000). The Challenge of the Unspoken in Organizations. Southern Communication Journal, 65(2+3), 176-190.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (2000). Kærlig rummelighed i dialoger. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (1998). Productive Dialogues – golddigging midwives. Cybernetics and Human Knowing, 5(3), 37-54.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (1997). I mødet er sandheden – en videnskabsteoretisk debatbog om engageret objektivitet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kristiansen, M. & Bloch-Poulsen, J. (1996). Guldgraverens fire veje – om produktive dialoger. In H. Alrø (red.). Organisationsudvikling gennem dialoger. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Dertil to videoer: “Betyder det at du mener?” og “Kan du se guldet?”

Marianne

Phillips, L., Kristiansen, M, Vehviläinen, M. & Gunnarsson, E. (Eds.)(2013).Tackling the Tensions of Dialogue and Participation: Reflexive Strategies for Collaborative Research. In L. Phillips, M. Kristiansen, M. Vehviläinen & E. Gunnarsson (Eds.). Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach (chap. 1). London: Routledge.

Phillips, L. and Kristiansen, M. (2013). Characteristics and challenges of collaborative research: further perspective on reflexive strategies. In: L. Phillips, M. Kristiansen, M. Vehviläinen & E. Gunnarsson (Eds.). Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach (chap. 13). London: Routledge.

Phillips, L. and Kristiansen, M. (2013). In lieu of a conclusion. In: L. Phillips, M. Kristiansen, M. Vehviläinen & E. Gunnarsson (Eds.). Knowledge and Power in Collaborative Research: A Reflexive Approach (chap. 14). London: Routledge.

Kristiansen, M. (2007). Relational and existential challenges of practicing dialogic action research – working with social concrete blocks in organizations. International Journal of Action Research, 3(1+2), 15-32.

Kristiansen, M. (2007). Kan kolleger mødes på tværs af organisatorisk asymmetri i kollegiale supervisionssamtaler? i H. L. Andersen & L. Søndergaard (red.) Kollegial supervision på universitetet. Århus: Århus Universitetsforlag.

Kristiansen, M. (2006). Et dialogisk perspektiv. Sammen med Helle Alrø. In M. S. Nielsen & G. Rom (red.). Perspektiver på kommunikation i sundhedsfaglige professioner. København: Munksgaard.

Kristiansen, M. (2004). Dialog og magt i organisationer (red.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag – sammen med Helle Alrø.

Kristiansen, M. (2004). Rapport fra projekt i Fountain House, Danmark. Projekt faglig metode. Det giver mening – om arbejde, interaktion og selvtillid. København: Fountain House.

Kristiansen, M. (2003). Hjælper mellem fag-person, relation og kontekst – refleksioner over fortid, nutid og fremtid. In Weicher & P. Fibæk Laursen (red.). Person og profession – en udfordring for socialrådgivere, sygeplejersker, lærere og pædagoger. Værløse: Billesø & Baltzer.

Kristiansen, M. (2002). Kommunikation som opbygning af relationer og læringsrum – mellem selvreferentialitet og dialog, sammen med Helle Alrø. In O. Løw & E. Svejgaard (red.). Psykologiske grundtemaer. Århus: KvaN.

Kristiansen, M. (2000). Professionelt nærvær – om underviseres ubevidste kommunikation. In C. N. Jensen (red.). Om voksenundervisning – grundlag for pædagogiske og didaktiske refleksioner. Værløse: Billesø & Baltzer.

Kristiansen, M. (1999). “Tror I ikke, det ville være en ide?” – perspektiver på vejledningssamtalen, sammen med Helle Alrø. In P. Munch: Vejledning og praktik i læreruddannelsen. Frederikshavn: Dafolo.

Kristiansen, M. (1998). Supervision som dialogisk læreproces, sammen med Helle Alrø. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1998.

Kristiansen, M. (19997). Mediet er ikke budskabet – video i observation af interpersonel kommunikation, sammen med Helle Alrø. In H. Alrø & L. Dirckinck-Holmfeld: Videoobservation. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kristiansen, M. (1993). Taler vi forbi hinanden? Om voksenpædagogik og personlig kommunikation, sammen med Anne Aagaard. København: Gyldendal. – Hertil en video: Den åbne dør – et program om voksenpædagogik og personlig kommunikation. LFU, Dafolo og Gyldendal AV.

Kristiansen, M. (1993). Professionelt nærvær – om underviseres ubevidste kommunikation (1993). In H. Alrø & M. Kristiansen (red.): Personlig kommunikation og formidling. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Kristiansen, M. (1988). Kan du se hvad jeg sagde?, sammen med Helle Alrø. Roskilde: Holistic bogforlag.

Jørgen

Bloch-Poulsen, J. (2013). Dialogiske forældresamtaler – alle vil jo gerne inddrages? Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. E-bog og tilhørende video kan downloades gratis fra Forlaget.
Link – AAU:  http://forlag.aau.dk/Shop/andre/antologier-og-monografier/default.aspx
Link – Youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=XhHxhozB8GI

Bilfeldt, A., Bloch-Poulsen, J., Børsen, T., Gammelby, M. L., Højbjerg, & A. Juel Jacobsen (2012). Refleksionens nødvendighed. In A. Bilfeldt, J. Bloch-Poulsen, T. Børsen, M. L. Gammelby, K. Højbjerg, & A. Juel Jacobsen (Eds.) Refleksiv praksis – forskning i forandring. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. Serie om Lærings-, forandrings- og organisationsudviklingsprocesser/transformational studies ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, København.

Bloch-Poulsen, J. (2011). Dialogic Dissensus Approach – a Model for Research Based Facilitation of Innovation? In Fulford, H. (Ed). Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship (15-16 September 2011) (p.136-143). Aberdeen: Robert Gordon University/Aberdeen Business School.

Bloch-Poulsen, J. (2011). Socialkonstruktionisme blandt ledere og konsulenter – kritik af idealistisk konsensustænkning. Erhvervspsykologi, 7 (3), 58-78.

Bloch-Poulsen, J. (2010). A contribution to the concept of dialogue in Scandinavian organizational action research – dialogue as multiple tensionality (2010).  Link:  a_contribution_to_the_concept_of_dialogue.pdf

Bloch-Poulsen, J. (2006). Dialog – en udfordring. Mellem involvering og demokratur i organisationsudvikling. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. (I Bibliotekscentralens lektørudtalelse hedder det: “Bogen er skrevet i et flydende, letlæst sprog … og kan (og bør) læses af alle ledere og tillidsfolk …”).

Bloch-Poulsen, J. (2002). Kost og spand – om at tage skeen i egen hånd, – om at tage hånd om sin kollega, – om en kulturrevolution i integreret vedligehold (2002), sammen med Per Bisgaard i Vedligehold, Drift & Økonomi, 4 (juni).

Bloch-Poulsen, J. (1993). Lederkommunikation. Om “Lad-mig”-, “Ja,men”- og “Åh-Gud”-lederen.” In H. Alrø & M. Kristiansen (red.): Personlig kommunikation og formidling. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Bloch-Poulsen, J. (1983). Følelser og forhøjet blodtryk. København: Borgen.